Aktuálne

 

Výhody našich jaslí a MŠ 

 

 

 

Prevádzka je otvorená denne od 6:30 h do 17:00 h. Ak sa však zdržíte na ceste z práce, nie je problém počkať na Vás za poplatok.

 

 

Obslužné a ďalšie činnosti (napr. výchova a vzdelávanie detí) prebieha oddelene podľa vekových osobitostí a dosiahnutých schopností:

 

  • detí od 1,5 do 3 rokov

Po dosiahnutí 3 rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.

 

 

Sme jediné detské zariadenie v okrese, ktoré má vlastného logopéda. Táto služba je zahrnutá v cene pobytu. Prípadné zložité diagnózy po dohovore s rodičmi odporúčame do iných špeciálnych zariadení.

 

 

Personál rozpráva slovenským jazykom.

 

 

Venujeme sa rôznym športovým aktivitám, v lete sa kúpeme v bazéne, v zime staviame snehuliaka.

 

 

Krúžkami rozvíjame jedinečnosť dieťatka:

  • Tvorivé dielničky - každý štvrtok od 15:30 h do 16:00 h
  • Veselý jazýček (logopédia) - každý pondelok a streda od 9:15 h do 9:45 h
  • Plavecký výcvik - realizuje sa na jar podľa záujmu rodičov