Logopédia

Logopédia  pre  interných  klientov  DOC MravčekovO

 

Interní návštevníci :   majú služby logopéda zarátané v cene pobytu

 

  

            Vážení rodičia, poraďte sa u nás aj s ďalšími odborníkmi o vašich ratolestiach, kým nie je neskoro. Je Vám k dispozícii : predškolský pedagóg s VŠ vzdelaním a dlhoročnou praxou.

 

 

Detské jasle

 

Logopédia  s  deťmi  do  2 rokov

 

Logopéd na základe vývinových škál:

-         pozoruje na akej úrovni sa Vaše dieťatko v jednotlivých oblastiach vývinu nachádza …

-         hodnotí akým spôsobom prebieha komunikácia (gestami, gesto + slovo, pohľadom)

-         všíma si udržiavanie očného kontaktu

-         sleduje, akú má vnútornú spontánnu motiváciu o komunikáciu

-         pozoruje, či dieťa opakuje a napodobňuje činnosti, slová

 

Pomocou tzv. komunikačných stratégií rozvíjame v spolupráci s pedagógmi:

-         pasívnu i aktívnu slovnú zásobu dieťaťa

-         vlastnú motiváciu o reč a komunikáciu

 

Odúčame deti od cumlíkov, fľašiek, prstíkoch v ústach pretože:

-         dlhodobým používaním pôsobia negatívne na svalstvo jazyka, pier, podnebia a rozloženie zúbkov

-         embryonálne prehĺtanie neprechádza spontánne na normálne hrdelné prehĺtanie

Takéto nesprávne postavenie zúbkov, vysunutý jazyk dopredu spôsobujú v neskoršom období (3 – 4 roky), nesprávnu výslovnosť hlások (K, G, sykavky), nesprávne dýchanie - cez ústa, vysychanie pier a ústnej dutiny, zmenu v estetike výrazu. Pomocou hravých logopedických pomôcok učíme správne dýchanie nosom a fúkanie cez ústa (rýchlejšie sa naučíme smrkať, pokojne spinkať so zatvorenými ústami).

 

Logopéd vie už v tomto období určiť:

-         či má dieťa oneskorený vývin

-         hroziace riziko narušeného vývinu

-         hroziace riziko iných diagnóz

 

 

Logopédia  s  deťmi  od  2 – 3 rokov

 

Pomocou komunikačných stratégií rozvíjame:

-         správnu reč i komunikáciu

-         rozširovanie slovnej zásoby pomocou rôznorodých hier, ktoré nútia dieťa k tvorivej i logickej činnosti

 

Precvičujeme si:

-         správnu tvorbu a vyslovovanie jednotlivých hlások počas rôznych činností v rámci celého dňa (hra, vyučovanie, pobyt vonku, hygiena, ...)

-         oromotorické pohyby artikulátorov (jazyk, sánka, pery, podnebie)

 

Logopéd:

-         diagnostikuje v prirodzenom prostredí dieťaťa v rámci hry s kamarátmi i individuálne

-        určuje diagnózu a po dohovore s rodičmi odosiela dieťa na potrebné ďalšie vyšetrenia (psycholog.,psychiatrické, neurologické, foniatrické, do špecializovaných centier pre nápravu reči, ...)

-         určuje terapiu vhodnú pre dané dieťa