Mravčekovo


Základné informácie o zariadení

 

 

DOC Mravčekovo je súkromné zariadenie starostlivosti o deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa.

 

Momentálne neprijímame deti do 2 rokov,

v obmedzenej kapacite je možné

využiť naše zariadenie aj na výchovu a vzdelávanie

detí od 3 do 4,5 roka.

 

Prevádzka je v pracovných dňoch od 6.45 do 16.45 h.

 

 

Kapacita zariadenia: 15 detí

 

O deti sa starajú odborníčky: VŠ predškolský pedagóg, certifikovaná opatrovateľka detí s VŠ vzdelaním, logopéd.

 

Strava je poskytovaná 4x denne: raňajky, ovocná desiata, obed, olovrant. Strava je vyvážená, pestrá, podľa noriem pre danú vekovú kategóriu. Každý deň majú deti čerstvé ovocie a zeleninu, teplé a studené nápoje.

 

Denný režim stravovania, hier, vzdelávacích aktivít, pobytu vonku a spánku rešpektuje biologické potreby dieťaťa danej vekovej kategórie. Pri adaptačnom pobyte denný režim dieťaťa upravujeme, pričom zohľadňujeme jeho návyky z rodiny.

 

Platba za pobyt, podľa ďalej uvedeného cenníka, sa uhrádza vopred, pred začiatkom nového mesiaca, a to vždy najneskôr do 25. dňa.

 

 

V prípade záujmu o dochádzku do nášho zariadenia a chcete bližšie informácie

kontaktujte riaditeľku telefonicky na čísle 0911 826 220.

   

R E Ž M   D Ň A

   

 

ZAČIATOK  PREVÁDZKY

06:45

Postupný príchod detí

06:45 – 08.00

Ranné dospávanie, hry, vzdelávacie činnosti, hygiena

06:45 - 08:10

RAŇAJKY

08:10 - 08:30

Hygiena, hry, cvičenie,

pohybové aktivity, vzdelávacie činnosti, hygiena

08:30 - 09:50

DESIATA

09:50 - 10:00

Hygiena, pobyt vonku, hygiena

10:00 - 11:30

OBED

11:30 - 12:00

Hygiena, spánok

12:00 – 14:15

Postupné prebúdzanie detí, hygiena, hry  

14:15 – 14:45

OLOVRANT

14:45 – 15.00

Postupný odchod detí domov

15:00 – 16.45

Hygiena, záujmové a vzdelávacie činnosti, relaxačné a pohybové aktivity (podľa počasia vnútri aj vonku)

15:00 - 16:45

KONIEC  PREVÁDZKY 

16:45

 

 

 


Hľadáte jasle alebo škôlku

pre svoje dieťa v Senci?

 

   Momentálne deti už                neprijímame!

 

Informovať sa môžete na

tel.čísle : 0911 826 220