Režim dňa

 

 

R e ž i m    d ň a   

 

Činnosť

od - do

Začiatok prevádzky - príchod detí        

06:30 - 08:00

Ranné dospávanie, hry, hygiena

06:30 - 08:15

RAŇAJKY

08:15 - 08:45

Hry,relaxačné a pohybové aktivity, vzdelávacie činnosti, hygiena

08:45 - 10:00

DESIATA

10:00 - 10:15

Pobyt vonku, hygiena

10:15 - 11:30

OBED

11:30 - 12:00

Spánok, hygiena

12:15 – 14:45

Postupné prebúdzanie detí, hygiena, hry

14:15 – 15:00

OLOVRANT

15:00 – 15:15

Záujmové a vzdelávacie činnosti, relaxačné a pohybové aktivity /podľa počasia vnútri aj vonku/

15:15 - 17:00

Odchod detí - koniec prevádzky 

15:15 - 17:00